Category

Enfomasyon pou Imigran

Lisans

Lisans se on dokiman entènasyonal ki pèmèt yon moun ka kondwi nan yon peyi aletranje.

Kont Labank

Pwosesis pou yon moun ouvri yon kont labank senp. Yon etranje ka ouvè yon kont si li gen viza rezidans.

Viza

Para conseguir um visto você precisa estar muito atento aos detalhes do procedimento.

Cartório

Cartório se tankou kay notè, se kote yon pwofesyonèl responsab pou fè anrejistreman, se kote ou kapab mete so sou dokiman.

Tradiksyon Legal

Tradiksyon legal nan Brezil se yon tradiktè piblik ki gen otorizasyon Leta pou fè tradiksyon ; li obligatwa pou tout dokiman ki ofisyèl.

Lwe kay Brezil

Jwenn on bèl kote pou rete se yon bagay ki pa fasil. Se menm jan pou Brezil, sitou nan gran vil yo.

Timoun fèt Brezil

Fèt Brezil, pitit ou brezilyen ; li jwenn nasyonalite lè li fèt sou teritwa Repiblik Federal Brezil.

Asosyasyon

Yon asosyasyon se yon fòm òganizasyon pèmanan ki reyini yon plizyè moun oubyen enstitisyon pou reyalize yon objektif ansanm.

Ekivalans Diplòm

Moun ki vle etidye Brezil dwe mande rekonesans diplòm li fè aletranje.
1 2