Category

Enfomasyon pou Imigran

Lisans

Lisans se on dokiman entènasyonal ki pèmèt yon moun ka kondwi nan yon peyi aletranje.

CPF

Rive Brezil, wap bezwen yon CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Kont Labank

Pwosesis pou yon moun ouvri yon kont labank senp. Yon etranje ka ouvè yon kont si li gen viza rezidans.

Viza

Para conseguir um visto você precisa estar muito atento aos detalhes do procedimento.

Cartório

Cartório se tankou kay notè, se kote yon pwofesyonèl responsab pou fè anrejistreman, se kote ou kapab mete so sou dokiman.

Cert. Bonnes Vies et Moeurs

Certidão de Antecedentes se on dokiman ki di si ou an konfli ak lalwa nan sistèm Polis Federal. Dokiman sa valab pou 90 jou.

Tradiksyon Legal

Tradiksyon legal nan Brezil se yon tradiktè piblik ki gen otorizasyon Leta pou fè tradiksyon ; li obligatwa pou tout dokiman ki ofisyèl.

Lwe kay Brezil

Jwenn on bèl kote pou rete se yon bagay ki pa fasil. Se menm jan pou Brezil, sitou nan gran vil yo.

Timoun fèt Brezil

Fèt Brezil, pitit ou brezilyen ; li jwenn nasyonalite lè li fèt sou teritwa Repiblik Federal Brezil.
1 2