Cartório

Cartório se tankou kay notè, se kote yon pwofesyonèl responsab pou fè anrejistreman, se kote ou kapab mete so sou dokiman.

Cartório a li enpòtan pou mete so sou dokiman ak rekonèt siyati ou a, se sa ki rele “abrir firma”.

Pou konnen Cartório ki pi pré-w la, klike isit.