Tradiksyon Legal

Tradiksyon legal nan Brezil se yon tradiktè piblik ki gen otorizasyon Leta pou fè tradiksyon; li obligatwa pou tout dokiman ki ofisyèl.

Wap rankontre tradiktè sa yo nan sit sendika (Sintra).