Sètifika Konsilè

Sètifika se yon deklarasyon ki di yon Ayisyen rete aletranje. Ou dwe mande Anbasad Ayiti ki Brezil voye dokiman sa bay ou. Li enpòtan paske li ka ranplase paspò-w pou on ti tan, men li pa pèmèt ou vwayaje.

Voye Email

Peye Taks

Dokiman ou bezwen

Voye dokiman

Pou nou sonje

Taks pou resevwa sètifika se R$35,00 ki dwe sou kont Anbasad Ayiti Brezil

Kont Anbasad Ayiti Brezil:
Banco do Brasil
Ag: 1606-3
Cc: 68.694-8

 

  • 1 kopi paj ki idantifye-w nan paspò
  • 1 kopi akdenesans
  • Dokiman ki pwouve kote ou rete (fakti ki nan non ou a)
  • Resi ki montre ou peye taks

Ou kapab voye tout dokiman yo nan correio nan adrès Anbasad Ayiti a ki Brasilia.

Anbasad Ayiti Brezil
Setor Consular
SHIS QI 13, Conjunto 08, Casa 18 – Lago Sul
71635-080 Brasília-DF