CPF

Rive Brezil, wap bezwen yon CPF (Cadastro de Pessoa Física). Pou genyen plis enfòmasyon sou dokiman sa, antre sou sit Receita Federal.

Etap 1 - Peye taks enskripsyon CPF

Etap 2 - Dokiman wap bezwen

Etap 3 - Enskripsyon CPF

  • Taks la se R$5,70 ki dwe peye nan yon ajans Correio ki otorize pou sèvis sa.
  • Verifye isit la ajans ki bay sèvis sa

Idantite-w (paspò, viza oubyen RNE)

  • Enskripsyon CPF pou etranje, li enpòtan pou moun lan ale nan Receita Federal (se pa tout ajans Receita Federal ki bay sèvis sa pou etranje, al pran enfòmasyon sou sit lan).
  • Wap sòti nan Receita Federal ak CPF ou a nan men-w

 

cpf