Etidye Brezil

Enstitisyon lekòl Brezil, piblik oubyen prive, aksepte tout moun etranje ki vle etidye nan peyi a.

Kèlkeswa nivo etid, men pwosesis de baz pou yon etranje ki vle etidye Brezil

  1. Lekòl la dwe aksepte demann moun ki vle etidye a
  2. Genyen yon viza etidyan

Pou genyen plis enfòmasyon, klike isit.

 

Pou nou sonje

Pwosesis pou antre nan yon inivèsite mande pou prezante yon sètifika nan lang pòtigè (Celpe-Bras)

Al gade ekivalans diplom lan.