Blaisdine Pierre, a Belove

Blaisdine Pierre, Belove, rete Brezil depi 2 zan. Li se yon Ayisyèn ki fèt Pòtoprens. Li telman renmen plaj se sak fè li chwazi Rio de Janeiro pou viv. Temwayaj li, se youn nan sa ki te fèt nan kad pwojè Migrasyon ISER tap kowòdone. Rechèch la tap chache konnen tout aksyon òganizasyon te mete sou pye nan zafè migrasyon ak pòte pwopozisyon, mete sou pye yon ajanda politik piblik nan domèn migrasyon nan yon pèspektiv dwa moun.