Jocelyn

Jocelyn, se youn nan reprezantan komite legliz ayisyen nan Curicica, nan Zòn Wèst vil Rio de Janeiro, kote adorasyon yo fèt an kreyòl. Temwayaj li, se youn nan sa ki te fèt nan kad pwojè Migrasyon ISER tap kowòdone. Rechèch la tap chache konnen tout aksyon òganizasyon te mete sou pye nan zafè migrasyon ak pòte pwopozisyon, mete sou pye yon ajanda politik piblik nan domèn migrasyon nan yon pèspektiv dwa moun.