Robert Montinard

Robert Montinard, ki se koodinatè travay teren ak atikilasyon pwojè Haiti Aqui, ap konte nou reyalite Ayisyen nan peyi Brezil, ant vil Sao Paulo ak Rio. Se yon videyo ki reyalize an kolaborasyon ak Depòte.