Paolo Parisi

Pwojè Haiti Aqui, an kolaborasyon ak Depòte, te fè entèvyou ak Pè Missão Paz, nan vil São Paulo, kote li pataje ansanm avè nou travay li ak Ayisyen.