ic-servicos-imigrantes

Enfòmasyon

Etap pa etap sou dokiman ak pwosesis administrasyon nan Brezil

Tap Tap 

Tap Tap Haiti Aqui ap bay sèvis nan kominote pou ede epi enfòme imigran sou zafè dokiman ak pwosesis administratif Brezil.

ic-radio2

Vwa Ayiti

Valorize kilti Ayisyen nan Brezil

ic-rede-haitiana

Pou dwa moun ka migre

Defann migrasyon kòm yon dwa pou tout

Photos

Ok!

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kiyès Nou Ye

Pwoje Haiti Aqui, se yon pwoje Viva Rio mete sou pye pou fasilite entegrasyon migran Ayisyen nan peyi Brezil. Sou sit entènèt, wap kapab jwenn radyo Vwa Ayiti ak enfòmasyon sou zafè dokiman ak pwosesis administratif pou ou legal nan peyi a. Sou teren, nap realize aktivite atikilasyon pou ede Ayisyen an nan entegrasyon li sou zafè sante, travay, edikasyon ak lwazi.