Tap tap

Tap Tap Haiti Aqui ap bay sèvis nan kominote pou ede epi enfòme imigran sou zafè dokiman ak pwosesis administratif Brezil. Tap Tap la ap reyalize tou aktivite ki vle melanje tout kilti nan lemond.

Foto

Video